People shop for Chinese Lunar New Year decorations at market in Yangzhou

Xinhua

text

People shop for Chinese Lunar New Year decorations at a market in Taizhou, east China's Jiangsu Province, Jan. 16, 2021. (Photo by Gu Jun/Xinhua)

6e5839e7-7540-4263-ac32-0cc935715501.jpg)