Catchword of the Day: Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

APD NEWS

text

Click to read the full report

---------------------

New Media Editor: Tao Yiping, Yu Huanhuan

Design: Yin Zhelun

Supervisor: Liu Hongde

Planners: Yuan Jian, Yang Guoqiang